Trivs med ditt boende i Uppsala, välj HSBO
Information » Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Uppgifter för leverantörsfakturor

Se För leverantörer: HS Bo ABs fakturarutiner.

Obligatoriska fakturauppgifter:  
Referensperson: Fakturor skall märkas med namn på beställaren
Objektsnummer: Fakturor skall märkas med giltig två-siffrigt objektsnummer. Är objektsnumret okänt ber vi er kontakta oss för komplettering.
Lägenhetsnummer: Fakturor ska märkas med lägenhetsnummer om arbete gjorts i en lägenhet.

Har du frågor kring leverantörsfakturor är du välkommen att kontakta lena@hsboab.se, 070-372 59 49