Trivs med ditt boende i Uppsala, välj HSBO
Information » Personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter / Integritetspolicy HS Bo AB

HS Bo AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att Hs Bo Ab ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd, kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet.