Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering
Miljö & sophantering

Miljö & sophantering

Information om miljö och sophantering i våra fastigheter

Här hittar du information om miljö och sophantering. Som hyresgäst i någon av våra fastigheter förväntas du förhålla dig till våra rutiner gällande miljö, sophantering och återvinning.

Har du frågor som rör andra ärenden inom miljö och sophantering är du välkommen att kontakta oss.

Återvinn rätt, läs HSBos riktlinjer kring sophantering

Sophantering och återvinning

Sortera ditt hushållsavfall rätt. Här hittar du information om sophantering och återvinning.

Läs mer om våra rutiner för nycklar på HS Bo Ab

Inpassering – grindar

Läs mer om inpassering och grindar.

Information och rutiner för cyklar

Cyklar

Här hittar du information om bl.a. cykelförvaring.

Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering

Trädgård

Läs mer om våra regler för trädgård och gemensamma utrymmen.

Läs mer regler för husdjur i våra lägenheter i Uppsala

Husdjur

Här hittar du information om vad som gäller för dig med husdjur.