Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering
Miljö & sophantering » Trädgård

Trädgård

Trädgården – regler för allas trivsel

Trädgården är till för allas trivsel och för alla hyresgäster i kvarteret, ta vara på den och njut av utemiljön. Visa hänsyn till dina grannar genom att:

Ta hand om dina sopor efter dig.
Inte sparka boll i trädgården.
Rasta inte hundar i trädgården.