Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering
Miljö & sophantering » Inpassering – grindar

Inpassering

Grindar

Grindarna ska vara stängda. Vid in- och utpassering, se till att grinden stängs och är låst efter dig för att förhindra obehöriga tillträde till fastigheterna.