Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering

Rökning

Visa hänsyn

Många är känsliga för tobaksrök. Rök inte i gemensamma utrymmen som hissar, tvättstuga, källare och trapphus. Tänk på att du kan störa dina grannar om man röker på balkongen eller i närhet av fasad eller entrédörrar. Visa hänsyn genom att röka vid lusthuset eller under den stora almen och släng inte fimpar på marken utan i utplacerade askkoppar för ändamålet.