Lägenhet i Uppsala, riktlinjer för miljö och sophantering

Husdjur

Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det och måste se till att det inte smutsar ned eller skadar lägenheten. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur. Håll därför ditt husdjur under uppsikt.