Trivs med ditt boende i Uppsala, välj HSBO
Information » Parkering

Parkering

Parkering och boendeparkeringstillstånd

Boendeparkeringstillstånd låter dig parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Du som är registrerad ägare till ett fordon och är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Tillståndet låter dig parkera inom ditt område till boendetaxa.

Uppsala kommun taxor och ansökan om boende parkering. 

Är du intresserad av att hyra parkeringsplats ute på gården eller i garaget kan du göra en intresseanmälan för det här.