HSBO Fastighetsförmedling erbjuder hyreslägenheter i Uppsala
Din bostad » Brandskydd och säkerhet

Brandskydd och säkerhet

– bra att veta

Alla lägenheter är utrustade med säkerhetsdörrar och brandvarnare. Brandvarnaren måste du som hyresgäst kontrollera funktionen på med jämna mellanrum. Byte av batterier ska även du som hyresgäst ombesörja. Har lägenheten ingen brandvarnare ska du omgående kontakta oss så bekostar och installerar vi den i din lägenhet.

Alla allmänna utrymmen såsom trapphus och korridorer ska hållas rena och ingen förvaring får ske där. Det är dels en brandrisk och utrymningsvägarna måste vara tillgängliga för räddningsinsatser såsom brandförsvar och ambulans.  Vi lägger ner både tid och resurser på att rensa i allmänna utrymmen men tyvärr ställs det dit möbler, kartonger mm hela tiden. Vi måste tillsammans se till att detta efterföljs och att vi gemensamt tar ansvar för att hålla allmänna utrymmen rena. 

Portar och grindar ska hållas stängda. Detta för att förhindra att obehöriga får tillträde till fastigheterna, förråd och gemensamma utrymmen. Se till att porten stängs och är låst efter dig.

Har du tappat bort din nyckel eller nyckelbricka hittar du mer information under Borttappade nycklar eller nyckelbrickor.

Undvik störande ljud och det är extra viktigt mellan kl. 22.00 – 07.00. Om du planerar en fest så är det trevligt att visa hänsyn och ta ansvar genom att informera övriga grannar om det i förväg och dina kontaktuppgifter.

Läs gärna MSB råd om brandsäkerhet i hemmet.

Så undviker du en brand

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
Var noga med att levande ljus inte har något lättantändligt i sin närhet och att ljushållarna är säkra.
Se till att alla elsladdar är hela.
Lämna aldrig något på spisen utan uppsikt då det är en vanlig orsak till brand.

Om det börjar brinna

Släck elden om möjligt genom att kväva den med en matta eller brandfilt.
Larma 112
Varna alla som hotas av branden