HSBO Fastighetsförmedling erbjuder hyreslägenheter i Uppsala
Din bostad » Utflyttning

Utflyttning

Rutiner för utflytt

Här hittar du information gällande uppsägning och utflytt från lägenhet.

Uppsägning av lägenhet

Besiktning av lägenhet

Uppsägning av el-abonnemang

Uppsägning av gruppavtal bredband/TV

Anmälan om avflyttning till Tele2 avseende gruppavtal (bredband)

Städning – Checklista för flyttstäd

Återlämning av nycklar

Uppsägning av lägenhet

Uppsägning ska ske skriftligen och hyreskontraktet upphör att gälla vid det månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.  

Besiktning av lägenhet

När du sagt upp din lägenhet för att flytta från din bostad behöver vi besiktiga den. Vi kommer att kontakta dig och komma överens om en dag och tid som passar dig efter att uppsägningen är registrerad hos oss. Vi kommer att kontrollera om det finns slitage i bostaden som eventuellt behöver åtgärdas. Observera att du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage.

När din lägenhet är besiktad får du ditt besiktningsprotokoll. Protokollet visar om det finns något i bostaden som du själv måste göra något åt innan du flyttar. Om du behöver åtgärda något, så görs en ny besiktning. Har du några frågor om besiktningen är du välkommen att kontakta oss.

Uppsägning av el-abonnemang

Bor du på Sankt Larsgatan 8 eller Svartmangatan 11 måste du säga upp dina abonnemang för el, både det som du har för elnätet respektive det du har för förbrukningen. Observera att du måste ha hushållsel till lägenheten fram till den dagen ditt kontrakt upphör även om du flyttat ut tidigare.

Uppsägning av gruppavtal bedband/TV

När du ska flytta från lägenheten ska du kontakta Tele2 på telefonnummer 90 222 och anmäla att du ska flytta ur. Då får du information av dem om du ska skicka tillbaka router eller annan utrustning. Det ska inte kosta dig något utan eventuella kostnader står Tele2 för.

Anmälan om avflyttning till Tele2 avseende gruppavtal (bredband)

Du ska kontakta Tele 2 på telefonnummer/hemsida för att anmälan avflyttning från lägenheten. De kommer informera dig om vad du behöver göra avseende gruppavtalet innan du flyttar ut. Eventuellt behöver du skicka tillbaka viss erhållen utrustning.

Städning – Checklista för avflyttningsstäd

Det är du som hyresgäst som är ansvarig för att lägenheten är i fint skick och väl städad när du flyttar. Om din bostad inte är ordentligt städad blir du ersättningsskyldig. Du kan du välja mellan att själv städa lägenheten till godkänt skick eller anlita en städfirma.

Återlämning av nycklar

Kontrollera att det inte fattas några nycklar, så slipper du onödiga kostnader. Har du förlorat en nyckel måste vi byta lås och det är du som hyresgäst skyldig att bekosta. Samtliga nycklar och aptusbrickor som kvitterats ut måste vara återlämnade senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Om avflyttning sker på en helgdag ska nycklarna vara inlämnade senast klockan 12:00 nästkommande vardag. 

Återlämning av nycklar för dig som bor på Rundelsgränd 5 – kontakta Certego på Fyrislundsgatan 68 gällande inlämning av nycklar och brickor. Ta med giltig ID -handling.

Övriga adresser: återlämning av nycklar/brickor sker på hyresvärdens kontor, St Larsgatan 8 A. Boka en tid med hyresvärden för återlämning. Ta med giltig ID-handling.