HSBO Fastighetsförmedling erbjuder hyreslägenheter i Uppsala
Din bostad » Hyra ut i andra hand

Hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Du behöver alltid godkännande av hyresvärden för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Förstahandshyresgästen är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lägenheten. Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte blir skadad under andrahandsuthyrningen. Du blir även ersättningsskyldig för skador som din andrahandshyresgäst orsakar. Godkända orsaker för andrahandsuthyrning kan bland annat vara:

Provbo som sambo
Arbete eller studier på annan ort, som inte ligger inom pendlingsavstånd, under begränsad tid.

Blankett för andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske via vanlig post till HS Bo Ab, Sankt Larsgatan 8A, 753 11 Uppsala eller per e-post till lena@hsboab.se.