HSBO Fastighetsförmedling erbjuder hyreslägenheter i Uppsala
Din bostad » Vårt ansvar – hyresvärd

Hyresvärd

Vårt ansvar som hyresvärd

Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi ett tryggt och trivsamt boende. Som hyresgäst har du som ansvar att vårda lägenheten du hyr av oss. Vårt ansvar är att underhålla ditt boende och huset du bor i. Dessutom skapar vi tillsammans en trevlig utemiljö där alla måsta ta hänsyn till varandra eftersom den är till för alla som bor i vårt kvarter. Allt detta är reglerat i hyreslagen.

För att uppfylla lagen ansvarar vi att ditt boende ska gå att bo och leva i från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Det innebär allt från att din kran inte ska stå och droppa till att vi försöker skapa trygghet genom att ta hand om störningar och åtgärda de fel som krävs.

 Vi är bland annat ansvariga för:

Att hantera snöröjning och halkbekämpning.
Klippa gräsmattor och rensa ogräs.
Undersöka alla felanmälningar och åtgärda de fel som krävs.
Renovera och underhålla lägenheter, hus och utemiljö.

HS Bo Ab ska i alla situationer agera affärsmässigt vilket innebär att skapa en hållbar ekonomi på lång sikt. Vi vill erbjuda säkra och trygga bostäder till våra hyresgäster. Vår målsättning är att ni som bor hos oss ska trivas.

Innehåll

Hyresavtal

Brandskydd och säkerhet

Renovering och underhåll

Snöröjning

Hyresavtal

Hyresavtalet är ett skriftligt avtal mellan HS Bo AB (hyresvärden) och hyresgäst. I avtalet framgår bland annat: lägenhetens adress, lägenhetens typ, hyrestid, uppsägningstid, hyresbelopp, vad som ingår i hyran, allmänna villkor och särskilda bestämmelser. Hyresavtalet skall vara undertecknat av båda parter för att vara giltigt. 

Brandskydd och säkerhet

Alla lägenheter är utrustade med säkerhetsdörrar och brandvarnare. Har din lägenhet ingen brandvarnare ska du omgående kontakta oss så bekostar och installerar vi den i din lägenhet.

Portar och grindar skall hållas stängda. Det förhindrar att obehöriga får tillträde till fastigheterna, förråd och gemensamma utrymmen. Se till att porten blir stängd efter dig vid ut- och inpassage. Släpp inte in obehöriga för allas trygghet i trapphuset.

Läs mer om ditt ansvar för brandskydd och säkerhet

Renovering och underhåll

Många underhållsåtgärder styrs av husen och byggnadsdelarnas ålder. Vid flertalet åtgärder ska dock delar som miljö och energi och var byggnaden befinner sig i livscykeln spela in. Det är viktigt att vi gör rätt åtgärder i rätt tid. Därför måste vi ständigt göra ansvarsfulla prioriteringar av investeringar och underhåll. 

HS Bo Ab genomför regelbundet de krav som ställs på oss som fastighetsförvaltare. Det är bland annat hissbesiktningar, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) av inomhusklimatet och ventilationssystemet, mätning av radon, sotning av rökkanaler mm.

Snöröjning

Vid väldigt kraftiga snöfall är det inte säkert att vi hinner snöröja i den takt som snön faller, men vi jobbar så snabbt vi kan. Du ansvarar själv för snöröjning av din balkong eller uteplats i anslutning till din bostad.